" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
                       
 
เตือนการระบาดศัตรูพืช
 
     
         
   

โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง    >>1<<    >>2<<

 
   
หนอนหัวดำมะพร้าว   >>1<<    >>2<<  
   

ด้วงแรด  >>1<<    >>2<<

 
   
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  >>1<<    >>2<<     >>3<<  
    โรคใบหงิก  
    แมลงหล่า  
         
         
         
         
         
         
   
 
                 
            
 
   
   
        
           
   
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com