" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
             
             
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
     
 
 
             
 
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชินินูปถัมภ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลช้างใหญ่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางไทร
ประมาณ 10 กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนืออยู่ห่างจากจังหวัดปทุมธานี 22 กิโลเมตร
ตามเส้นทางสายวัดเสด็จบางปะอิน
 
             
 
 
 
ลานเท
เป็นตอนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบางไทร และหมู่ที่ 3
ตำบลไม้ตรา ในฤดูน้ำหลากบริเวณนี้ จะมีลำน้ำกว้างใหญ่มาก
ทำให้บรรยากาศและทัศนียภาพสวยงามตามแบบชีวิตชนบทแบบไทยๆ
 
             
 
 
     
 
วัดหลวงพ่อน้อย
เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอบางไทร อยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแป้งห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 5 กิโลเมตร เดินทางได้ทั้งทางรถยนตหรือเรือก็ได
 
             
 
 
             
 
ค้างค้าวแม่ไก่
มีประมาณพันกว่าตัว ที่วัดท่าซุงทักษิณาราม หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ตรา
อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางไทร ประมาณ 8 กิโลเมตร
 
             
 
 
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"