" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
             
             
 
ประชาสัมพันธ์
 
             
             
 
ด่วนที่สุด...เกษตรกรท่านใดสนใจ ประสงค์เข้าร่วม "โครงการ 9101 ตามรายเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" รายละเอียด >>>
  คู่มือดำเนินงาน    แบบ   แผนจัดเวที  
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนวันที่ 1-30 มกราคม ของทุกปี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
ในปี 2560 รับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสามารถขึ้นทะะเบียนและปรับปรุงข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.....
หลังเพาะปลูกแล้ว 15 วัน.....คู่มือขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 เกษตรกรรายใดสนใจ...รายละเอียด>>
เกษตรกรท่านใดประสงค์แจ้งปลูกข้าวสามารถแจ้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....
ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนา...เกษตรกรผู้ทำนาปรัง รอบ 2 เพราะว่าจะประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าว และทำให้ผลผลิตเสียหายได้
 แผนการจัดทำเวทีชุมชนการจัดทำแผนแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/59.... รายละเอียด>>
  ประกาศ..ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....รายละเอียด>> 
ประกาศ..อ.บางไทร จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เกษตรกร ท่านใดสนใจมาร่วมงาน และรับบริการจากคลินิกต่างๆ ได้ในวันดังกล่าว ณ วิหารหลวงพ่อวัดน้อย
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 
ประกาศ..หลักเกณฑ์การประกวด-แข่งขัน ในวันคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ วันที่ 29 เมษายน 2558 ณ วิหารหลวงพ่อวัดน้อย ต.บ้านแป้ง
ส้มตำลีลา, ข้าวมันไก่, ข้าวต้มมัด และผลไม้....รายละเอียด>>
 
ประกาศ.. เกษตรกรประสงค์เข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์ตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58ตามนโยบายความช่วยเหลือเกษตรกร คสช. โดยยื่นความ
จำนงได้สำนักงานฯ หรือเจ้าหน้าที่นัดหมายตามวันและเวลาราชการ รายละเอียด >>  
ประกาศ.. กรอบระยะเวลาการดำเนินการ และการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 รายละเอียด >>  
ประกาศ.. แจ้งแผนออกใบรับรองขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58 รายละเอียด>> 
ประกาศ.. แจ้งแผนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 รอบที่ 1 รายละเอียด>>  
ประกาศ.. สำนักงานเกษตรฯ เปิดรับขึ้นทะเบียน,ปรับปรุงทะเบียนให้เกษตรกรผู้ปลูกพืช ได้ยื่นความจำนงเพื่อเป็นเกษตรกร รายละเอียด>>  
ประกาศ.. สามารถรับสมุดทะเบียนเกษตรกรได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฯ รายละเอียด>> แผนรับสมุด>>  
ประกาศ..ด่วน..  เกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนำข้าวปี 2555/56 รอบ2 ยื่นความจำนงได้สำนักงานเกษตรอำเภอ รายละเอียด>> 
ประกาศ..ด่วน.. การต่อทะเบียน ปี 2556 เรื่อง การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2556 รายละเอียด>>
แจ้งเตือน... เกษตรกรที่ปลูกข้าวควรระวังศัตรูพืชชนิดหนึ่งคือ "หนอนกระทู้กล้าข้าว" รายละเอียด>>
ประกาศ..เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนำข้าว ปี 55/56 รอบ 1 รับใบรับรองได้ ณ จุดเกษตรตำบลนัดหมาย รายละเอียด>>
แจ้งเตือน... เกษตรกรที่ปลูกข้าวควรระวัง"เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล" รายละเอียด>>
ประกาศ..เกษตรกรท่านใดประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนำข้าว ปี 2555/56 รอบ 1 ยื่นความจำนงได้สำนักงานเกษตรอำเภอ รายละเอียด>>
ประกาศ..เกษตรกรท่านใดประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนำข้าว ปี 2554/55 รอบ 2 ยื่นความจำนงได้สำนักงานเกษตรอำเภอ รายละเอียด>>
ด่วน... การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน วันที่ 1-30 มกราคม ของทุกปี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร รายละเอียด>>
ประกาศ..เกษตรกรท่านใดต้องรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 54/55ระยะรับจำนำ 7 ตุลาคม 2554 – 29 กุมภาพันธ์ 2555 รายละเอียด>>
ด่วนที่สุด รับแจ้งพื้นที่การเกษตรน้ำท่วมเสียหาย แจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรฯ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน และรับแบบฯ แนบหลักฐานส่งภายในวันที่ 4 ส.ค.54 - 9 ธ.ค.2554 (รอบ 4) รายละเอียด
ด่วนที่สุด รับแจ้งพื้นที่การเกษตรน้ำท่วมเสียหาย แจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรฯ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน และรับแบบฯ แนบหลักฐานส่งภายในวันที่ 4 ส.ค.54 - 30 พ.ย.2554 (รอบ 3) รายละเอียด
ด่วนที่สุด รับแจ้งพื้นที่การเกษตรน้ำท่วมเสียหาย แจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรฯ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน และรับแบบฯ แนบหลักฐานส่งภายในวันที่ 4 ส.ค.54 - 18 พ.ย.2554 (รอบ 2) รายละเอียด
ด่วนที่สุด รับแจ้งพื้นที่การเกษตรน้ำท่วมเสียหาย แจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรฯ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน และรับแบบฯ แนบหลักฐานส่งภายในวันที่ 4 ส.ค.54 - 15 ก.ย.2554 (รอบ 1) รายละเอียด
ประกาศ....จ.พระนครศรีอยุธยา - ชลประทานอยุธยา แจ้งชาวบ้านรับน้ำท่วมสูงอีก 40-50 ซม.ใน 1-2 สัปดาห์นี้ รายละเอียด>>
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2554/55 รอบที่ 1ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ขอให้มาขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร หรือสถานที่ที่เกษตรตำบลได้นัดหมายไว้
ประกาศ....แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในช่วงที่ผ่านมา ภาคเหนือมีฝนตกเกือบทุกพื้นที่ ในบางพื้นที่ตกหนักถึงตกหนักมาก จึงทำให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องเร่งระบายน้ำออก...
 
             
             
             
 
 
             
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"