" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
             
             
 
ประชาสัมพันธ์
 
             
             
 
ประกาศ.. แจ้งแผนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี 2556/57 รอบที่ 1
รายละเอียด>>
  
ประกาศ.. สำนักงานเกษตรฯ เปิดรับขึ้นทะเบียน,ปรับปรุงทะเบียนให้เกษตรกรผู้ปลูกพืช ได้ยื่นความจำนง
เพื่อเป็นเกษตรกร รายละเอียด>>
 
ประกาศ.. สามารถรับสมุดทะเบียนเกษตรกรได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฯ
รายละเอียด>> แผนรับสมุด>>
 
ประกาศ..ด่วน..  เกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนำข้าวปี 2555/56 รอบ2
ยื่นความจำนงได้สำนักงานเกษตรอำเภอ รายละเอียด>>
 
ประกาศ..ด่วน.. การต่อทะเบียน ปี 2556 เรื่อง การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2556
รายละเอียด>>
แจ้งเตือน... เกษตรกรที่ปลูกข้าวควรระวังศัตรูพืชชนิดหนึ่งคือ "หนอนกระทู้กล้าข้าว"
รายละเอียด>>
ประกาศ..เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนำข้าว ปี 55/56 รอบ 1 รับใบรับรองได้ ณ จุดเกษตรตำบลนัดหมาย
รายละเอียด>>
แจ้งเตือน... เกษตรกรที่ปลูกข้าวควรระวัง"เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล"
รายละเอียด>>
ประกาศ..เกษตรกรท่านใดประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนำข้าว
ปี 2555/56 รอบ 1 ยื่นความจำนงได้สำนักงานเกษตรอำเภอ รายละเอียด>>
ประกาศ..เกษตรกรท่านใดประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนำข้าว
ปี 2554/55 รอบ 2 ยื่นความจำนงได้สำนักงานเกษตรอำเภอ รายละเอียด>>
ด่วน... การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน วันที่ 1-30 มกราคม
ของทุกปี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร รายละเอียด>>
ประกาศ..เกษตรกรท่านใดต้องรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 54/55ระยะรับจำนำ
7 ตุลาคม 2554 – 29 กุมภาพันธ์ 2555
รายละเอียด>>
ด่วนที่สุด รับแจ้งพื้นที่การเกษตรน้ำท่วมเสียหาย แจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรฯ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
และรับแบบฯ แนบหลักฐานส่งภายในวันที่ 4 ส.ค.54 - 9 ธ.ค.2554 (รอบ 4) รายละเอียด
ด่วนที่สุด รับแจ้งพื้นที่การเกษตรน้ำท่วมเสียหาย แจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรฯ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
และรับแบบฯ แนบหลักฐานส่งภายในวันที่ 4 ส.ค.54 - 30 พ.ย.2554 (รอบ 3) รายละเอียด
ด่วนที่สุด รับแจ้งพื้นที่การเกษตรน้ำท่วมเสียหาย แจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรฯ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
และรับแบบฯ แนบหลักฐานส่งภายในวันที่ 4 ส.ค.54 - 18 พ.ย.2554 (รอบ 2) รายละเอียด
ด่วนที่สุด รับแจ้งพื้นที่การเกษตรน้ำท่วมเสียหาย แจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรฯ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
และรับแบบฯ แนบหลักฐานส่งภายในวันที่ 4 ส.ค.54 - 15 ก.ย.2554 (รอบ 1) รายละเอียด
ประกาศ....จ.พระนครศรีอยุธยา - ชลประทานอยุธยา แจ้งชาวบ้านรับน้ำท่วมสูงอีก 40-50 ซม.
ใน 1-2 สัปดาห์น
ี้ รายละเอียด>>
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2554/55 รอบที่ 1ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ขอให้มา
ขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร หรือสถานที่ที่เกษตรตำบลได้นัดหมายไว้
ประกาศ....แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในช่วงที่ผ่านมา ภาคเหนือมีฝนตกเกือบทุกพื้นที่ ในบางพื้นที่ตกหนัก
ถึงตกหนักมาก จึงทำให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องเร่งระบายน้ำออก...
 
             
             
             
 
 
             
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"