" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
             
             
 
เอกสารเผยแพร่ (แผ่นพับ)
 
     
     
 
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
การใช้เชื้อราเขียวเมตตาไรเซี่ยม
เชื้อราบิวเวอร์เรีย
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
ตัวห้ำ (มิตรแท้ของเกษตรกร)
สารชีวภัณฑ์
การปรับปรุงคุณภาพน้ำ
น้ำหมักจากพืชสมุนไพร
สูตรปุ๋ย ฮอร์โมน สารไล่แมลง
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทร์วัตถุเพื่อการเกษตร
ทำนาแบบไม่เผาตอซัง
ข้าววัชพืช ภัยคุกคาม
การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีตอนกิ่ง
การผลิตไข่เค็ม
การผลิตพืชอินทรีย
การทำไข่เค็มพอก
การใช้น้ำสกัดมูลสุกรในนาข้าว
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต
หัวเชื้อจุลินทรีย์
การทำการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP)
 
             
     
     
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"