" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
             
             
 
 
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร ร่วมให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมดูงานในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่) นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดฯ และระดับอำเภอ และเจ้าเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ โดยมีนายประมาณ สว่างญาติ พาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ

 
 
 
             
             
 
      
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"