" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
             
             
 
 
 

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น
. นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร ติดตามการดำเนินงานโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานในโรงเรือน หมู่ 1
โดยมีสมาชิก 10 ราย ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ณ ชุมชนที่ 32 ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

 
 
 
 
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น.
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร ติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มชุมชน
โดยมีสมาชิก 11 ราย ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ณ ชุมชนที่ 32 ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
      
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"