" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
             
             
 
 
 

นวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เตรียมความพร้อมในการป้องกันและเเก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อให้ทุกฝ่ายในพื้นที่ได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายเรวัต ประสงค์) เป็นประธาน ณ ห้องฝ่ายป้องกันอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 
 
 
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เตรียมความพร้อมในการป้องกันและเเก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อให้ทุกฝ่ายในพื้นที่เตรียมความพร้อม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายเรวัต ประสงค์) เป็นประธาน
ณ ห้องฝ่ายป้องกันอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.
นางสาวกมลนิตย์ พิมพ์นนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เตรียมความพร้อมในการป้องกันและเเก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อให้ทุกฝ่ายในพื้นที่เตรียมความพร้อม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายเรวัต ประสงค์) เป็นประธาน
ณ ห้องฝ่ายป้องกันอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น
. น.ส.กมลนิตย์ พิมพ์นนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เตรียมความพร้อมในการป้องกันและเเก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2560 เพื่อให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อม
โดยให้นางอมรรัตน์ กรึงไกร ปลัดอาวุโส รายงานสถานการณ์น้ำ และแนวทางป้องกันแก้ไขช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ โดยนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมฯ
ณ ห้องฝ่ายป้องกัน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.
น.ส.กมลนิตย์ พิมพ์นนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล
(Video Conference) เตรียมความพร้อมในการป้องกันและเเก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2560
เพื่อให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อม โดยนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
ณ ห้องฝ่ายป้องกัน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
นวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.
น.ส.กมลนิตย์ พิมพ์นนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เตรียมความพร้อมในการป้องกันและเเก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2560
โดยนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
ณ ห้องฝ่ายป้องกัน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
      
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"