" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
             
             
 
 
 

ในวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดฯ และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 8 อำเภอ
(อ.ลาดบัวหลวง อ.วังน้อย อ.บางไทร อ.บางบาล อ.บางซ้าย อ.ผักไห่ อ.เสนา อ.บางปะอิน) จำนวน 175 คน เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านระดับจังหวัด รุ่นที่ 2 การจัดเวทีครั้งนี้ เพื่ออบรมถ่ายทอดความรู้การเสริมสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ให้มีความรู้และทักษะด้านต่างๆ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 
 
             
             
 
      
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"