" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
                       
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ปีงบประมาณ 2561
 
         
   
เดือน ตุลาคม 2560  
   
เดือน พฤศจิกายน 2560  
   
เดือน ธันวาคม 2560  
   
เดือน มกราคม 2561  
   
เดือน กุมภาพันธ์ 2561  
   
เดือน มีนาคม 2561  
   
เดือน เมษายน 2561  
   
เดือน พฤษภาคม 2561  
   
เดือน มิถุนายน 2561  
   
เดือน กรกฎาคม 2561  
   
เดือน สิงหาคม 2561  
   
เดือน กันยายน 2561  
   
เดือน ตุลาคม 2561  
   
เดือน พฤศจิกายน 2561  
   
เดือน ธันวาคม 2561  
 
   
   
        
           
   
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com