" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
                     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ปีงบประมาณ 2560
 
         
   
เดือน ตุลาคม 2559  
   
เดือน พฤศจิกายน 2559  
   
เดือน ธันวาคม 2559  
   
เดือน มกราคม 25560  
   
เดือน กุมภาพันธ์ 2560  
   
เดือน มีนาคม 2560  
   
     
   
 
               
            
 
   
   
        
           
   
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com