" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
           
เมนู      
  คำขวัญอำเภอ
       
 
ข่าว 
 
 
   

ประกาศ.. แจ้งแผนการออกใบรับรองทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี 2556/57 รอบที่ 1
รายละเอียด>>

ประกาศ..เกษตรกรสนใจเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกษตรกร
ในการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อราเมตาไรเซียม
รายละเอียด>>

ด่วนที่สุด.. แจ้งความเสียหายอุทกภัย ปี 2556 หมดเขต
รับแจ้งความเสียหาย ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2556
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร

ประกาศ.. เกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนำข้าว
ปี 2556/57 รอบ1 ยื่นความจำนงได้สำนักงานเกษตรอำเภอ
หรือเจ้าหน้าที่นัดหมาย ตามวันและเวลาราชการ รายละเอียด >>

แจ้งเตือน.. หนอนหัวดำมะพร้าว เป็นแมลงศัตรูพืชใหม่ที่พบการ
ระบาดทำลายมะพร้าว รายละเอียด>>

 

 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
   
         
 
       
 
         
ค้นหาที่ี่  

สนง.เกษตร จ.อยุธยา

   - สนง.กษอ. อยุธยา

   - สนง.กษอ.ท่าเรือ
   - สนง.กษอ.นครหลวง
   - สนง.กษอ.บางปะอิน
   - สนง.กษอ.บางปะหัน
   - สนง.กษอ.ผักไห่
   - สนง.กษอ.ภาชี
   - สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง
   - สนง.กษอ.วังน้อย
   - สนง.กษอ.เสนา
   - สนง.กษอ.บางซ้าย
   - สนง.กษอ.อุทัย
   - สนง.กษอ.มหาราช
   - สนง.กษอ.บ้านแพรก
  
   

ประกวด "ต้นไม้ใหญ่หายาก
อายุยืน" ต้นโพธิ์ หรือ "โซ่ลามไทร
ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 จาก
ผูว่าราชการจังหวัดฯ
ณ วัดบางไทร หมู่ 7 ต.บางไทร
25 พ.ค.57

เจ้าหน้าที่อารักขาพืชจังหวัดฯ และ
เจ้าหน้าที่อำเภอ ปล่อยแตนเบียน
บราคอนเพื่อกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว
ณ หมู่ 4 ต.โคกช้าง
23 พ.ค.57

เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ
ประชุมชี้แจงเรื่องการก่อตั้งกลุ่ม เกษตรกรทำนาบางไทร
ณ หมู่8 ศาลาเอนกประสงค์
23 พ.ค.57

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เกษตร
จังหวัดฯ และคณะกรมการตัดสิน
ต้นไม้ใหญ่ หายาก อายุยืน
ณ หมู่ที่ 7 วัดบางไทร
20-21 พ.ค.57
เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน
ปรับภูมิทัศน์ต้นไม้ใหญ่
หายาก อายุยืน
ณ หมู่ที่ 7 วัดบางไทร
19 พ.ค.57
 
 
 
+ รายงานระบบ
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ประกันภัยธรรมชาติข้าว
ทะเบียนสินทรัพย์
ภัยธรรมชาติ
gap  online
smart  farmer
มาตราการประหยัดพลังงาน
สำนักงานพัฒนาสินค้าเกษตร
   - แปลงพยากรณ
   - ระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โยนภาพข่าวกรมฯ
ปลูกไม้ผลยืนต้น
 
       
         
เที่ยวบางไทร
     
ของดี ท้องถิ่น  
     
: แนะนำการท่องเที่ยว :
   
 
 
 
 วันเดียว เที่ยวบางไทร 9 จุด
   
 
 
 
 

   

     

เกษตรสมุนไพร

รายละเอียด...

ตามทันเกษตร

รายละเอียด...

แปรรูปผลผลิตเกษตร

รายละเอียด...

แมลงดี - แมลงร้าย

รายละเอียด...

 
ข้อมูลการเกษตร
 
 
 
 
สถิติเยี่ยมชม
page stats
 
 
           
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84  หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  : 24 June, 2014
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"