" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
           
เมนู      
  คำขวัญอำเภอ
       
 
ข่าว 
 
 
   

ประกาศ.. แจ้งแผนการออกใบรับรองทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี 2556/57 รอบที่ 1
รายละเอียด>>

ประกาศ..เกษตรกรสนใจเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกษตรกร
ในการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อราเมตาไรเซียม
รายละเอียด>>

ด่วนที่สุด.. แจ้งความเสียหายอุทกภัย ปี 2556 หมดเขต
รับแจ้งความเสียหาย ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2556
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร

ประกาศ.. เกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนำข้าว
ปี 2556/57 รอบ1 ยื่นความจำนงได้สำนักงานเกษตรอำเภอ
หรือเจ้าหน้าที่นัดหมาย ตามวันและเวลาราชการ รายละเอียด >>

แจ้งเตือน.. หนอนหัวดำมะพร้าว เป็นแมลงศัตรูพืชใหม่ที่พบการ
ระบาดทำลายมะพร้าว รายละเอียด>>

 

 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
   
         
 
       
 
         
ค้นหาที่ี่  

สนง.เกษตร จ.อยุธยา

   - สนง.กษอ. อยุธยา

   - สนง.กษอ.ท่าเรือ
   - สนง.กษอ.นครหลวง
   - สนง.กษอ.บางปะอิน
   - สนง.กษอ.บางปะหัน
   - สนง.กษอ.ผักไห่
   - สนง.กษอ.ภาชี
   - สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง
   - สนง.กษอ.วังน้อย
   - สนง.กษอ.เสนา
   - สนง.กษอ.บางซ้าย
   - สนง.กษอ.อุทัย
   - สนง.กษอ.มหาราช
   - สนง.กษอ.บ้านแพรก
  
   

เกษตรอำเภอบางไทร
ประชุม DM เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
3 เม.ย.57

ประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
พันธุ์ข้าวช้างใหญ่
ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา
ณ ที่ทำการกลุ่มฯ
1 เม.ย.57

ประชุมคณะอนุกรรมการ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดประจำ
อำเภอบางไทร
ณ ห้องประชุมอำเภอ ชั้น 2
28 มี.ค. 57

นางกัลยา วิทยาภรณ์
น.ส.ทิวา บุบผาประเสริฐ และ
สมาชิกกลุ่มฯ จัดเวที
เชื่อมโยงสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
24 มี.ค. 57
 
 
 
+ รายงานระบบ
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ประกันภัยธรรมชาติข้าว
ทะเบียนสินทรัพย์
ภัยธรรมชาติ
gap  online
smart  farmer
มาตราการประหยัดพลังงาน
สำนักงานพัฒนาสินค้าเกษตร
   - แปลงพยากรณ
   - ระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
       
         
เที่ยวบางไทร
     
ของดี ท้องถิ่น  
     
   
 
 
 
     
 
 
 
 

   

     

เกษตรสมุนไพร

รายละเอียด...

ตามทันเกษตร

รายละเอียด...

แปรรูปผลผลิตเกษตร

รายละเอียด...

แมลงดี - แมลงร้าย

รายละเอียด...

 
ข้อมูลการเกษตร
 
 
 
 
สถิติเยี่ยมชม
page stats
 
 
           
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84  หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  : 3 April, 2014
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"