" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
   
 
   
 
เมนู

คำขวัญอำเภอ

การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนวันที่ 1-30 มกราคม ของทุกปี   
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
  

เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว : การระบาดศัตรูพืช แมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบว่ามี แมลงบั่วและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาเล่นไฟในช่วงหัวค่ำ
จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรให้หมั่นสำรวจแปลงปลูก และเตรียมการป้องกันกำจัด

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ ่ รับสมัครเกษตรกร
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ...รายละเอียด>>

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นกรมส่งเสริมการเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรใช้ตรวจสอบติดตามสถานะผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐตามนโยบายฯ และอื่นๆ คลิก>>>
 
             รายงานระบบ
ค้นหาที่ google

+ สนง.เกษตร จ.อยุธยา

   - สนง.กษอ. อยุธยา

   - สนง.กษอ.ท่าเรือ
   - สนง.กษอ.นครหลวง
   - สนง.กษอ.บางปะอิน
   - สนง.กษอ.บางปะหัน
   - สนง.กษอ.ผักไห่
   - สนง.กษอ.ภาชี
   - สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง
   - สนง.กษอ.วังน้อย
   - สนง.กษอ.เสนา
   - สนง.กษอ.บางซ้าย
   - สนง.กษอ.อุทัย
   - สนง.กษอ.มหาราช
   - สนง.กษอ.บ้านแพรก
 

วันที่ 7 มี.ค.61
นายบัญทูล กรหมี นวส.ชำนาญการพิเศษ
ร่วมจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ณ ต.กระแชง อ.บางไทร

วันที่ 7 มี.ค.61
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร
และนางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส
ร่วมจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ณ ต.บ้านม้า อ.บางไทร

วันที่ 6 มี.ค.61
นางพรพรรณ จันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ร่วมกับ สนง.กษจ.พระนครศรีอยุธยา
จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนรู้เรียนเวทีชุมชน
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่) ปี 2561
ณ ม.3 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 มี.ค.61
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร
ประชุม DM เจ้าหน้าที่
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร

วันที่ 28 ก.พ.61
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร
ร่วมให้การต้อนรับ นายวิรัตน์ ศัลยกำธร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ลงวันที่ เพื่อตรวจเยี่ยมดูงานในพื้นที่ ศพก.
ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร

  
 
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ประกันภัยธรรมชาติข้าว
ภัยธรรมชาติ
ทะเบียนสินทรัพย์
gap  online
smart farmer
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
รับสมัครเกษตรกรผลกระทบภัยแล้ง
มาตราการประหยัดพลังงาน
สำนักงานพัฒนาสินค้าเกษตร
   -  แปลงพยากรณ์/ระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โยนภาพข่าวกรมฯ
ปลูกไม้ผลยืนต้น
ระบบรายงานข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์สารสนเทศบริการประชุาชน
ก.พ.ร คู่มือประชาชน
ความก้าวหน้ามาตรการที่ 4
แปลงใหญ่
ระบบนำเข้าข้อมูลแปลง
โครงการ 9101รายรอยเท้าพ่อฯ
 
    
..สืบค้น..
แปลงค่าหา x y แปลงนา
: แนะนำการท่องเที่ยว :  
วันเดียว เที่ยวบางไทร  9  จุด
 
เที่ยวบางไทร
     
  


   
          

เกษตรสมุนไพร

รายละเอียด...

ตามทันเกษตร

รายละเอียด...

แปรรูปผลผลิตเกษตร

รายละเอียด...

แมลงดี - แมลงร้าย

รายละเอียด...

  
 
 
ข้อมูลการเกษตร
 
 
สถิติเยี่ยมชม
page stats
 

         
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
2   หมู่ท ี่ 4   ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  13190
โทรศัพท์  0 - 3537 - 1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  : 26 March, 2018
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"