" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
   
 
   
 
เมนู

คำขวัญอำเภอ

ด่วนที่สุด...เกษตรกรท่านใดสนใจ ประสงค์เข้าร่วม "โครงการ 9101 ตามรายเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" รายละเอียด >>>
  คู่มือดำเนินงาน    แบบ   แผนจัดเวที  

เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว : การระบาดศัตรูพืช แมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบว่ามี แมลงบั่วและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาเล่นไฟในช่วงหัวค่ำ
จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรให้หมั่นสำรวจแปลงปลูก และเตรียมการป้องกันกำจัด

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ ่ รับสมัครเกษตรกร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ...รายละเอียด>>

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นกรมส่งเสริมการเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรใช้ตรวจสอบติดตามสถานะผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐตามนโยบายฯ และอื่นๆ คลิก>>>
 
             รายงานระบบ
ค้นหาที่ี่  

+ สนง.เกษตร จ.อยุธยา

   - สนง.กษอ. อยุธยา

   - สนง.กษอ.ท่าเรือ
   - สนง.กษอ.นครหลวง
   - สนง.กษอ.บางปะอิน
   - สนง.กษอ.บางปะหัน
   - สนง.กษอ.ผักไห่
   - สนง.กษอ.ภาชี
   - สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง
   - สนง.กษอ.วังน้อย
   - สนง.กษอ.เสนา
   - สนง.กษอ.บางซ้าย
   - สนง.กษอ.อุทัย
   - สนง.กษอ.มหาราช
   - สนง.กษอ.บ้านแพรก
 

ในวันที่ 12 ก.ค. 2560
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน
ระหว่าง สนง.กษจ.พระนครศรีอยุธยา กับ
ชุมชนผู้ขอรับการสนับสนุน ภายใต้โครงการ 9101ฯ
และมีชุมชน อ.บางไทร เข้าร่วม 32 ชุมชน
โดยปลัดจังหวัดฯ เป็นประธาน
ณ ทุ่งมะขามหย่อง ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ 7 ก.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อการ
พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" โดยมี นายขวัญชัย
เทิดทูนการค้า นายอำเภอบางไทร เป็นประธานฯ
และตัวแทนของกลุ่มฯ นำเสนอ ชี้แจงโครงการฯ
ต่อคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร
ร่วมกับ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
จัดเวทีชุมชน "โครงการ 9101 ตามราอยเท้าพ่อ
เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" โดยอำเภอบางไทร
มี 32 ชุมชน
ณ 32 จุด อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ 30 มิ.ย. 2560
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอ
พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมการ
สัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงาน เครือข่าย ศพก.
ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปี 2560 โดยมี
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เปิดงานฯ ณ ศพก.ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ 20 มิ.ย. 2560
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอ
พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้เรื่องไตรโครเดอร์ม่า
และพร้อมฝึกปฏิบัติให้แก่เกษตรกร
เพื่อใช้ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
ณ สำนักงานเกษตร อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา

  
 
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ประกันภัยธรรมชาติข้าว
ภัยธรรมชาติ
ทะเบียนสินทรัพย์
gap  online
smart farmer
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
รับสมัครเกษตรกรผลกระทบภัยแล้ง
มาตราการประหยัดพลังงาน
สำนักงานพัฒนาสินค้าเกษตร
   -  แปลงพยากรณ์/ระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โยนภาพข่าวกรมฯ
ปลูกไม้ผลยืนต้น
ระบบรายงานข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์สารสนเทศบริการประชุาชน
ก.พ.ร คู่มือประชาชน
ความก้าวหน้ามาตรการที่ 4
แปลงใหญ่
วาดแปลง
โครงการ 9101รายรอยเท้าพ่อฯ
 
    
 
 
 
 
: แนะนำการท่องเที่ยว :  
วันเดียว เที่ยวบางไทร  9  จุด
 
เที่ยวบางไทร
     
  


   
          

เกษตรสมุนไพร

รายละเอียด...

ตามทันเกษตร

รายละเอียด...

แปรรูปผลผลิตเกษตร

รายละเอียด...

แมลงดี - แมลงร้าย

รายละเอียด...

  
 
 
ข้อมูลการเกษตร
 
 
สถิติเยี่ยมชม
page stats
 
พบกับพวกเราได้บน
         
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
2   หมู่ท ี่ 4   ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  13190
โทรศัพท์  0 - 3537 - 1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  : 14 July, 2017
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"