" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
     
  คำขวัญอำเภอ
       
 
เมนู
 
ข่าว 
 
 
   

 

แผนการจัดทำเวทีชุมชนการจัดทำแผนแผนพัฒนาอาชีพ
การเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทา
ผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/59....รายละเอียด>>

ประกาศ..ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร
สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....รายละเอียด>>

ประกาศ..เกษตรกรท่านใดประสงค์แจ้งปลูกข้าว
สามารถแจ้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....

แจ้งเตือน.. หนอนหัวดำมะพร้าว เป็นแมลงศัตรูพืชใหม่ที่
พบการระบาดทำลายมะพร้าว รายละเอียด>>

 

 
 
         
         
ค้นหาที่ี่  

+ สนง.เกษตร จ.อยุธยา

   - สนง.กษอ. อยุธยา

   - สนง.กษอ.ท่าเรือ
   - สนง.กษอ.นครหลวง
   - สนง.กษอ.บางปะอิน
   - สนง.กษอ.บางปะหัน
   - สนง.กษอ.ผักไห่
   - สนง.กษอ.ภาชี
   - สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง
   - สนง.กษอ.วังน้อย
   - สนง.กษอ.เสนา
   - สนง.กษอ.บางซ้าย
   - สนง.กษอ.อุทัย
   - สนง.กษอ.มหาราช
   - สนง.กษอ.บ้านแพรก
  
   

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
และทีมประเทศไทยระดับตำบล
จัดทำแผนชุมชนพัฒนาอาชีพ
ตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาผลกระทบผลกระทบ
ภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ 23 ตำบล
11 -20 พ.ย.58

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
จัดทำแผนชุมชนในการช่วยเหลือ
และป้องกันผลกระทบทาง
การเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง
ปี 2558 ณ 23 ตำบล
21-25 ก.ย.58

สนง.คลังจังหวัดฯ พร้อมคณะ
ออกติดตามผลการดำเนินงาน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านงานบริการ
ณ สนง.กษอ.บางไทร
10 ก.ย.58

นายบัญทูล กรหมี
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จ่ายเมล็ด
พันธุ์ข้าวโพดและกิ่งตอนชะอม
แก่เกษตรกร ต.บ้านกลึง
จำนวน 11 ราย
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ
10 ก.ย.58

 
 
 
+ รายงานระบบ
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ประกันภัยธรรมชาติข้าว
ทะเบียนสินทรัพย์
gap  online
smart farmer
รับสมัครเกษตรกรผลกระทบภัยแล้ง
มาตราการประหยัดพลังงาน
สำนักงานพัฒนาสินค้าเกษตร
   -  แปลงพยากรณ์/ระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โยนภาพข่าวกรมฯ
ปลูกไม้ผลยืนต้น
ศูนย์สารสนเทศบริการประชุาชน
ก.พ.ร คู่มือประชาชน
 
     
         
เที่ยวบางไทร
     
ของดี ท้องถิ่น   
     
: แนะนำการท่องเที่ยว :
   
 
 
 
 วันเดียว เที่ยวบางไทร  9  จุด
   
 
 
 
 

   

     

เกษตรสมุนไพร

รายละเอียด...

ตามทันเกษตร

รายละเอียด...

แปรรูปผลผลิตเกษตร

รายละเอียด...

แมลงดี - แมลงร้าย

รายละเอียด...

 
ข้อมูลการเกษตร
 
         
พบกับพวกเราได้บน
 
 
 
สถิติเยี่ยมชม
page stats
 
 
           
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84  หมู่ท ี่ 4   ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  13190
โทรศัพท์  0 - 3537 - 1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  : 19 November, 2015
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"