" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
           
     
  คำขวัญอำเภอ
       
 
    >> เมนู <<
 
   
   

ประกาศ..ในปี 2559 จะมีการปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร
สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.....

ประกาศ..รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59

แผนการจัดทำเวทีชุมชนการจัดทำแผนแผนพัฒนาอาชีพ
การเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทา
ผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/59.... รายละเอียด>>

ประกาศ..เกษตรกรท่านใดประสงค์แจ้งปลูกข้าว
สามารถแจ้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....

แจ้งเตือน.. หนอนหัวดำมะพร้าว เป็นแมลงศัตรูพืชใหม่ที่
พบการระบาดทำลายมะพร้าว รายละเอียด>>

 

 
 
       
         
ค้นหาที่ี่  

+ สนง.เกษตร จ.อยุธยา

   - สนง.กษอ. อยุธยา

   - สนง.กษอ.ท่าเรือ
   - สนง.กษอ.นครหลวง
   - สนง.กษอ.บางปะอิน
   - สนง.กษอ.บางปะหัน
   - สนง.กษอ.ผักไห่
   - สนง.กษอ.ภาชี
   - สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง
   - สนง.กษอ.วังน้อย
   - สนง.กษอ.เสนา
   - สนง.กษอ.บางซ้าย
   - สนง.กษอ.อุทัย
   - สนง.กษอ.มหาราช
   - สนง.กษอ.บ้านแพรก
  
   

นางพวงทอง สาตรสมัย
เกษตรอำเภอ และนางกมลนิตย์
พิมพ์นนท์ นวส.ปฏิบัติการ
จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจ
การคัดกรองวิสาหกิจชุมชน
วันที่ 5 ก.ค.59
ณ สนง.กษอ.บางไทร

คณะกรรมการจังหวัดฯ
ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการ
คัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ในวันที่ 9 มิ.ย. 2559
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
หมู่ 4 ต.แคออก อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field day) และบริการเกษตรกร
เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 59
โดยพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการฯ เป็นประธานพิธีเปิด
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ช้างใหญ่
อ.บางไทร จ.อยุธยา
27-28 พ.ค.2559

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
Smart Farmer ปี 2559
ครั้งที่ 2   23 พ.ค.59
ณ สนง.อ.บางไทร

 
 
 
+ รายงานระบบ
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ประกันภัยธรรมชาติข้าว
ทะเบียนสินทรัพย์
gap  online
smart farmer
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
รับสมัครเกษตรกรผลกระทบภัยแล้ง
มาตราการประหยัดพลังงาน
สำนักงานพัฒนาสินค้าเกษตร
   -  แปลงพยากรณ์/ระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โยนภาพข่าวกรมฯ
ปลูกไม้ผลยืนต้น
ระบบรายงานข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์สารสนเทศบริการประชุาชน
ก.พ.ร คู่มือประชาชน
ความก้าวหน้ามาตรการที่ 4
 
     
         
เที่ยวบางไทร
     
ของดี ท้องถิ่น   
     
: แนะนำการท่องเที่ยว :
   
 
 
 
 วันเดียว เที่ยวบางไทร  9  จุด
   
 
 
 
 

   

     

เกษตรสมุนไพร

รายละเอียด...

ตามทันเกษตร

รายละเอียด...

แปรรูปผลผลิตเกษตร

รายละเอียด...

แมลงดี - แมลงร้าย

รายละเอียด...

 
ข้อมูลการเกษตร
 
         
พบกับพวกเราได้บน
 
 
 
สถิติเยี่ยมชม
page stats
 
 
           
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84  หมู่ท ี่ 4   ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  13190
โทรศัพท์  0 - 3537 - 1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  : 26 July, 2016
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"