" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
เมนู      
  คำขวัญอำเภอ
       
 
ข่าว 
 
 
   

หลักเกณฑ์การประกวด-แข่งขัน ในวันคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
วันที่ 29 เมษายน 2558 ณ วิหารหลวงพ่อวัดน้อย ต.บ้านแป้ง
ส้มตำลีลา,ข้าวมันไก่,ข้าวต้มมัด และผลไม้....รายละเอียด>>

ประกาศ..ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร
สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....รายละเอียด>>

ประกาศ..อ.บางไทร จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา
นุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เกษตรกร
ท่านใดสนใจมาร่วมงาน และรับบริการจากคลินิกต่างๆ
ได้ในวันดังกล่าว ณ วิหารหลวงพ่อวัดน้อย
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศ..เกษตรกรท่านใดประสงค์แจ้งปลูกข้าว
สามารถแจ้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....

แจ้งเตือน.. หนอนหัวดำมะพร้าว เป็นแมลงศัตรูพืชใหม่ที่
พบการระบาดทำลายมะพร้าว รายละเอียด>>

 

 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
   
         
         
ค้นหาที่ี่  

+ สนง.เกษตร จ.อยุธยา

   - สนง.กษอ. อยุธยา

   - สนง.กษอ.ท่าเรือ
   - สนง.กษอ.นครหลวง
   - สนง.กษอ.บางปะอิน
   - สนง.กษอ.บางปะหัน
   - สนง.กษอ.ผักไห่
   - สนง.กษอ.ภาชี
   - สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง
   - สนง.กษอ.วังน้อย
   - สนง.กษอ.เสนา
   - สนง.กษอ.บางซ้าย
   - สนง.กษอ.อุทัย
   - สนง.กษอ.มหาราช
   - สนง.กษอ.บ้านแพรก
  
   

นางกัลยา วิทยาภรณ์
เกษตรอำเภอบางไทร และเกษตรกร
ต้อนรับ ผอ.กองแผนงาน ,หัวหน้า
กองวิจัย, เจ้าหน้าที่เขต
เพื่อติดตามงานศูนย์ฯ ต.ช้างใหญ่
20 เม.ย.58

นางกัลยา วิทยาภรณ์
เกษตรอำเภอบางไทร
ประชุม DM เจ้าหน้าที่ฯ
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
2 เม.ย.58

นางกัลยา วิทยาภรณ์
เกษตรอำเภอบางไทร
จัดเวทีเสวนากลุ่มวิสาหกิจพันธุ์
ข้าวไทยตำบลช้างใหญ่
ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ
ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร
18 มี.ค.58

ท่านไพศาล สังข์มงคล
เกษตรจั้งหวัด หัวหน้าฝ่าย
และเจ้าหน้าที่จังหวัดฯ
ตรวจตัวชี้วัด รอบที่ 1 ปี 2558
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
18 มี.ค.58

 
 
 
+ รายงานระบบ
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ประกันภัยธรรมชาติข้าว
ทะเบียนสินทรัพย์
gap  online
smart farmer
มาตราการประหยัดพลังงาน
สำนักงานพัฒนาสินค้าเกษตร
   -  แปลงพยากรณ์/ระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โยนภาพข่าวกรมฯ
ปลูกไม้ผลยืนต้น
ศูนย์สารสนเทศบริการประชุาชน
 
     
         
เที่ยวบางไทร
     
ของดี ท้องถิ่น  
     
: แนะนำการท่องเที่ยว :
   
 
 
 
 วันเดียว เที่ยวบางไทร  9  จุด
   
 
 
 
 

   

     

เกษตรสมุนไพร

รายละเอียด...

ตามทันเกษตร

รายละเอียด...

แปรรูปผลผลิตเกษตร

รายละเอียด...

แมลงดี - แมลงร้าย

รายละเอียด...

 
ข้อมูลการเกษตร
 
         
พบกับพวกเราได้บน
 
 
 
สถิติเยี่ยมชม
page stats
 
 
           
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84  หมู่ท ี่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0 - 3537 - 1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  : 24 April, 2015
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"