" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
     
 
สวนแคนตาลูป   
 
            แตงแคนตาลูป
                  ประวัติเรื่องราวของแตงแคนตาลูป MUSK MELON (แคนตาลูป) พันธุ์ญี่ปุ่น ที่เกิดขึ้นจากการผลิตที่พิถีพิถัน
ในพื้นที่ทำนาดั้งเดิมของอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการปลูกบนพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ และเทคนิคการดูแลเป็นพิเศษ
โดยผู้มีความชำนาญมากว่า 20 ปี ทำให้ผลผลิต มีคุณค่าทางอาหารสูง รส หวาน นุ่ม หอม อร่อยมาก

 
 
 
 
 
   
 
  ประวัติการปลูกแตงแคนตาลูป
ปี 2529 นายสุวิทย์ ไตรโชค เริ่มทดลองปลูกเป็นครั้งแรกที่อำเภอบางไทรโดยมีนางจินตนา ไตรโชค(มารดา) เป็นผู้ดูแลแปลงปลูกจำนวน 100 ต้น
เป็นพันธุ์ Sun Lady ผิวสีขาวเหลือง เนื้อสีส้ม
ปี 2530 นายสุวิทย์ ไตรโชค ขยายการปลูกเป็นการค้าและเพิ่มจำนวนพันธุ์มากขึ้น คือ แคนตาลูปพันธุ์ Hi Line จากสหรัฐอเมริกา
และ พันธุ์ Honey World จาก ไต้หวัน
ปี 2534 เริ่มตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูป เนื่องจากนายสุวิทย์ ไตรโชค ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกให้กับเกษตร
ในหลายจังหวัดทำการตลาดขายส่งในซูเปอร์มาร์เกตหลายแห่ง
ปี 2537 กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกมากขึ้น จึงตั้ง Brand Thai Fresh” ขึ้น และเริ่มผลิตพันธุ์ Musk melon ซึ่งเป็นพันธุ์ญี่ปุ่น
ปี 2538- 2551 จัดการระบบการผลิตและระบบการตลาดอย่างสอดคล้องกันมีการวางแผนการผลิตการตลาด ล่วงหน้า
บริหารกลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ผลิตส่งผู้ส่งออก Modern Trade สายการบินโรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้าปลีก
ภายใต้Brand “Thai Fresh”และ “Navita”
 
             
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคนตาลูป
1. ตัวผลิตภัณฑ์ เป็นแตงแคนตาลูปหลายชนิดทั้งผิวมีตาข่ายและผิวเรียบเนื้อสีส้ม เนื้อสีเขียวและเนื้อสีขาวทุกชนิดผลิตได้คุณภาพสูง
ผลผลิตต่อเนื่อง คุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ มีปริมาณมากพอ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรรายใหม
่ และควบคุมให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ขยายการผลิต และการตลาดไปเรื่อยๆ ตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกเกษตรกรในหลายจังหวัด
ได้รับการรับรอง GAP

2. สถานที่จำหน่าย ขายส่งซูเปอร์มาร์เกต เช่น ท๊อป โลตัส บิ๊กซี เดอะมอลล์ ฟู๊ดแลนด์ ในเครื่องหมายการค้า “ Thai Fresh”
ชื่อการค้าแตงจิงหยวน แตงโอนิชิ แตงHoney Ball แตงGolden Ball เครื่องหมายการค้า “ NAVITA” แตงRocky Melon
เนื้อส้ม แตง Rocky Melon เนื้อเขียว แตงSakura Melon เนื้อส้ม แตงSakura Melon เนื้อเขียว นอกจากนั้นยังส่งให้สายการบิน
โรงแรม ร้านอาหาร และผู้ส่งออก

3. ราคา กำหนดโดยกลุ่มเกษตรกร
- แตงจิงหยวน 50-75 บาท / กิโลกรัม
- แตงโอนิชิ 50-75 บาท / กิโลกรัม
- แตง Honey Ball 25-35 บาท / กิโลกรัม
- แตง Golden Ball 35-45 บาท / กิโลกรัม
- แตง Rocky Melon 120-129 บาท / กิโลกรัม
- แตง Sakura Melon 499 บาท / ผล

4. การส่งเสริมการขาย มีของชิมให้ลูกค้าเป็นระยะ สวนของนายสุวิทย์ ไตรโชค เป็นสวนต้นแบบมีการทดลองปลูกสายพันธุ์ใหม่ๆและเทคนิคใหม่ๆแล้วจึงถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรในหลายจังหวัด มีการประชุมกันเดือนละครั้งเพื่อกำหนดโควตาการผลิตแตงแคนตาลูปตามความต้องการและความสามารถของเกษตรกรให้สอดคล้องกับการตลาด
ขั้นตอนการปลูก MELON
1) เพาะกล้า
2) เตรียมดิน
ไถดะ ไถแปร ตากดินให้แห้ง ยกร่อง
ดินที่มี PH ต่ำ ต้องใส่ปูนขาวเปลือกหอย ใส่ปุ๋ยคอก
รดน้ำเพื่อให้ปูนขาวละลายลงดิน
ใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นสูตร 15-15-15
3) วางท่อน้ำหยด
4) ปูพลาสติกคลุมแปลง
5) เจาะรูพลาสติกตรงกับหลุมปลูก
6) ติดตั้งระบบน้ำหยดทั้งระบบ
7) ย้ายกล้ามาปลูกลงแปลง
ขั้นตอนการดูแลการเจริญเติบโตของ MELON
1) ให้น้ำพร้อมปุ๋ยไปกับระบบน้ำหยด ตามความเหมาะสมกับพันธุ์ สภาพพื้นที่สภาพอากาศ2) ฉีดยาเคมีป้องกันโรคพืช แมลง
3) ถ้ามีการระบาดของโรคพืช หรือแมลง ฉีดยากำจัด
4) ปักค้าง ทำคานห้อยลูก
5) ตัดแต่งกิ่งไว้ลูก ตามชนิดพันธุ์ สภาพอากาศ
6) ห่อลูก
7) บังคับต้น ขนาดกับความหวานของผลด้วยสูตรปุ๋ยที่เหมาะสม ปุ๋ยระบบน้ำหยดที่ใช้คือสูตร 13-13-13และสูตร 12-6-18 ใน ปริมาณที่เหมาะสม
ควบคุมการใช้ยาเคมี เพื่อไม่ให้มีสารพิษตกค้างในผลผลิต
9) เก็บผลผลิตที่มีความแก่พอดี
10) สุ่มตรวจสอบคุณภาพตาม SPECIFICATION
11) เก็บผลผลิต

เทคนิคการผลิต
- การเลือกสายพันธุ์ที่ดี
- การเลือกพื้นที่ปลูกที่ดี
- การเลือกคนงานที่ดี
- เตรียมดินอย่างถูกต้อง
- พาะกล้าอย่างถูกต้อง
- ความรู้เรื่องพืชที่จะปลูก โรค แมลง ปุ๋ย น้ำ อย่างละเอียด
- มีความรู้เทคนิคหลังการเก็บเกี่ยว

 
         
   
  
 
 
 
             
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"