" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
     
 
 
         
    วันที่ 6 ส.ค.61นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทรร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนณ ห้องประชุม สนง.กษจ.พระนครศรีอยุธยา
 
    วันที่ 2 ส.ค. 61ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯณ โรงเรียนบางซ้าย ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา  
    วันที่ 7 มี.ค.61 นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร และนางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส ร่วมจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ต.บ้านม้า อ.บางไทร
 
    วันที่ 6 มี.ค.61 นางพรพรรณ จันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สนง.กษจ.พระนครศรีอยุธยาจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนรู้เรียนเวทีชุมชน
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ม.3 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 
    วันที่ 5 มี.ค.61นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทรประชุม DM  เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร  
    วันที่ 28 ก.พ.61นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทรร่วมให้การต้อนรับ นายวิรัตน์ ศัลยกำธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ลงวันที่ เพื่อตรวจเยี่ยมดูงานในพื้นที่ ศพก.ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร
 
    คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่ายั่งยืน ณ ชุมชนที่ 1-32 อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา
 
    การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 สนง.กษอ.บางไทร เข้ารับการคัดเลือกประเภท
   - ศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น
  - เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา
  - เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน
  - เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม
 
    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่ายั่งยืน ณ ชุมชนที่ 1-32 อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา
 
    ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เตรียมความพร้อม ในการป้องกันและเเก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2560 ระหว่างวันที่ 17 ก.ค.60 -4 ส.ค.60
ณ ห้องฝ่ายป้องกัน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 
    ปลูกดอกดาวเรืองพร้อมประชาสัมพันธ์ "ปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง” ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ เอกชน ละบ้านเรือน
ในช่วงพระราชพิธีฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
 
    จัดประชุมชี้แจง , ทำ MOU ระหว่างชุมชนกับกลุ่มโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่ายั่งยืนะหว่างวันที่ 3 - 14 ก.ค.60
ณ ชุมชนที่ 1-32 , หอประชุม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 
    ในวันที่ 12 ก.ค. 2560 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนระหว่าง สนง.กษจ.พระนครศรีอยุธยา กับชุมชนผู้ขอรับการสนับสนุน ภายใต้โครงการ 9101ฯ
และมีชุมชน อ.บางไทร เข้าร่วม 32 ชุมชน โดยปลัดจังหวัดฯ เป็นประธาน ณ ทุ่งมะขามหย่อง ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 
    ในวันที่ 7 ก.ค. 2560 ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาอนุมัติ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" โดยมี
นายขวัญชัย เทิดทูนการค้า นายอำเภอบางไทร เป็นประธานฯ และตัวแทนของกลุ่มฯ นำเสนอ ชี้แจงโครงการฯ ต่อคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อ.บางไทร
 
    ในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร ร่วมกับ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจัดเวทีชุมชน "โครงการ 9101 ตามราอยเท้าพ่อ
เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" โดยอำเภอบางไทรมี 32 ชุมชน ณ 32 จุด อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 
    ในวันที่ 30 มิ.ย. 2560 นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอพร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงาน เครือข่าย ศพก.ระดับประเทศ
ครั้งที่ 7 ปี 2560 โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดงานฯ ณ ศพก.ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 
    ในวันที่ 20 มิ.ย. 2560 นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอพร้อมเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้เรื่องไตรโครเดอร์ม่าและพร้อมฝึกปฏิบัติให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
ณ สำนักงานเกษตร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 
    ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายบัญทูล กรหมี นวส.ชำนาญการ เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำเทคนิคการปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อให้ได้ผลผลิตสุงสุด และให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการเพาะเห็ดได ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 
    ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางพรพรรณ จันทร์เนียม นวส.ปฏิบติการ มอบปุ๋ยพีจีพีอาร์-ทู ให้กับสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) ต.บ้านแป้ง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  
    ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมปลูกปรับภูมิทัศน์และดอกมไม้สีเหลือง (ต้นดอกดาวกระจาย)ให้ออกดอกและบานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ณ สำนักงานเกษตร อ.บางไทร
 
    ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอ ร่วมเจ้าหน้าที่จังหวัดฯ ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 ต.บ้านม้า อ.บางไทร  
    นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่อำเภอและจังหวัด ร่วมจัดเวที โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 60 วันที่ 3 มี.ค. 2560 ต.สนามชัย  
    เจ้าหน้าที่ สนง.กษอ.บางไทร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ลพบุรี อบรมเกษตรกร จำนวน 25 ราย 17 ม.ค.2560 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร  
    นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่อำเภอและจังหวัด ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครหมู่บ้านระดับจังหวัด รุ่น 2 วันที่ 12 ม.ค. 2560 ณ สนง.กษจ.  
    นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการเกษตร ทฤษฎีใหม่ 69 ราย วันที่ 9 ม.ค. 2560 ณ สนง.กษจ.พระนครศรีอยุธยา  
 
  นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอ เข้าร่วมพิธีมอบบรรจุภัณฑ์แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธาน วันที่ 6 ม.ค. 2560 ณ สนง.กษจ.พระนครศรีอยุธยา  
 
  นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร เจ้าหน้าที่ และทีมงานอารักขาพืชติดตามสถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และให้คำแนะนำเกษตรกรวันที่ 9 ก.ย.59  
      ณ ตำบลบ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  
 
  จัดเวทีโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 วันที่ 9 ก.ย.59 ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.7 ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  
 
  จัดเวทีโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 วันที่ 9 ก.ย.59 ณ วัดป่าคา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  
 
  นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดอบรมกลุ่มฯ ตามโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน  
      วันที่ 9 ก.ย.59 ณ กลุ่มแม่บ้านฯ ม.2 ต.แคออก  
 
  นายบัญทูล กรหมี นวส.ชำนาญการ ประชาสัมพันธ์การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการรับบริการด้านการเกษตร พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่องแก้ไขความยากจนฯ  
 
  วันที่ 16 ส.ค.59 ณ หอประชุมอำเภอ ต.บางไทร  
 
  นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯ มาตรการที่ 4 วันที่ 7 ส.ค.59 ณ ศาลาวัดบางคล้า ต.บางไทร  
 
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน ให้ความรู้การเข้ารับบริการ พร้อมจัดอบรมโครงการอันเนื่องมาพระราชดำริ ปี 2559 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 11 ก.ค.59 ณ สนง.กษอ.บางไทร
 
 
  นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอ ประชุมเจ้าหน้าที่ ชี้แจงตัวชี้วัดฯ ติดตามงาน ที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ วันที่ 8 ก.ค.59 ณ สนง.กษอ.บางไทร  
 
  นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอ และนางกมลนิตย์ พิมพ์นนท์ นวส.ปฏิบัติการ จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจการคัดกรองวิสาหกิจชุมชน วันที่ 5 ก.ค.59  
 
  คณะกรรมการจังหวัดฯ ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ในวันที่ 9 มิ.ย. 2559 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
 
  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) และบริการเกษตรกรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 59 โดยรัฐมนตรีว่าการฯ เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 27-28 พ.ค.2559  
 
  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องSmart Farmer ปี 2559 ครั้งที่ 2   23 พ.ค.59  
 
  เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่ฯ มอบเห็ดนางฟ้าตามโครงการสร้างรายได้ปลูกพืชทดแทนนาปรัง ตามมาตรการที่ 1 11 ก.พ.59
 
 
  นายอำเภอบางไทร,เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ  
      ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 อบรมเกษตรกรรุ่นที่ 1 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 1 ก.พ.59  
 
  นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ฯ มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการสร้างรายได้ปลูกพืชทดแทนนาปรัง ตามมาตรการที่ 1  
      การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน 19 ม.ค.59  
 
  นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ฯ อบรมเกษตรกรตามโครงการสร้างรายได้ปลูกพืชทดแทนนาปรัง ตามมาตรการที่ 1  
 
  การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน 8 - 18 ม.ค.59  
 
  นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ฯ จัดเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรอำเภอครั้งที่ 1/2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ช้างใหญ่  อ.บางไทร 29 ธ.ค.58  
 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1 ปี 2559 ณ วัดท่าซุงทักษิณาราม ต.ไม้ตรา อ.บางไทร 25 ธ.ค..58  
 
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และทีมประเทศไทยระดับตำบล จัดทำแผนชุมชนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบผลกระทลภัยแล้ง ปี 2558/59  
 
  ณ 23 ตำบล 11 -20 พ.ย.58  
 
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดทำแผนชุมชนในการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง ปี 2558 ณ 23 ตำบล 21-25 ก.ย.58  
 
  สนง.คลังจังหวัดฯ พร้อมคณะออกติดตามผลการดำเนินงานความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานบริการ ณ สนง.กษอ.บางไทร 10 ก.ย.58  
 
  นายบัญทูล กรหมี เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและกิ่งตอนชะอมแก่เกษตรกร ต.บ้านกลึง จำนวน 11 ราย ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ 10 ก.ย.58  
 
  เกษตรจังหวัดและคณะฯ ลงพื้นที่ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ปี 2558 รอบ 2 ณ สนง.กษอ.บางไทร 7 ก.ย.58  
 
  อบรมโรงเรียนเกษตรกร ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 14 ส.ค.58  
 
  นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอร่วมกับ เจ้าหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังสำนักงานพร้อมตัดหน่อไม้เพื่อนำไปบริโภคในครัวเรือน ณ สำนักงานเกษตร 13 ส.ค.58
 
 
  นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอร่วมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าฯ ณ นิคมทหารผ่านศึกฯ บางไทร 7 ส.ค.58
 
 
  อบรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำโดยวิธีเปียกสลับแห้งณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพฯ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 5 ส.ค.58
 
 
  อบรมโรงเรียนเกษตรกร ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 26 มิ.ย.58  
 
  นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอ ประชุมชุดปฏิบัติทำความเข้าใจให้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงให้กับเกษตรกร ณ ห้องประชุม 24 มิ.ย.58  
 
  อบรมโรงเรียนเกษตรกร ต.ห่อหมก อ.บางไทร ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 19 มิ.ย.58  
 
  เจ้าหน้าที่สำนักงานทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกทุเรียน เพื่อแจกจ่ายเกษตรกรช่วยลดการใช้สารเคมี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 16 มิ.ย.58  
 
  อบรมโรงเรียนเกษตรกร ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 5,12 มิ.ย. 2558  
 
  นายอำเภอบางไทร มอบประกาศนียบัตรให้แก่ยุวเกษตรกร ร.ร.ไทยรัฐวิทยา2 ที่เข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกร ระดับประเทศ ปี 2558 ณ หอประชุมอำเภอ 3 มิ.ย.58  
 
  อบรมโรงเรียนเกษตรกร ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 15,22,29 พ.ค.58  
 
  คณะกรรมการระดับจังหวัดตัดสินการประกวดศูนย์บริการฯ ระดับ A ต.บางไทร ระดับ B ต.แคตก ระดับ C ต.กกแก้วบูรพา 14 พ.ค.58  
 
  รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ระดับประเทศ ณ หน้าวิหารหลวงพ่อน้อย ต.บ้านแป้ง อ.บางไทร 29 เม.ย.58  
 
  นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอบางไทร และเกษตรกรต้อนรับ ผอ.กองแผนงาน ,หัวหน้ากองวิจัย, เจ้าหน้าที่เขตเพื่อติดตามงานศูนย์ฯ ต.ช้างใหญ่ 20 เม.ย.58  
 
  นางกัลยา วิทยาภรณ ์ เกษตรอำเภอบางไทร ประชุม DM เจ้าหน้าที่ฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 2 เม.ย.58  
 
  นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอบางไทร จัดเวทีเสวนากลุ่มวิสาหกิจพันธุ์ข้าวไทยตำบลช้างใหญ่ ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร 18 มี.ค.58  
 
  ท่านไพศาล สังข์มงคล เกษตรจั้งหวัด หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่จังหวัดฯ ตรวจตัวชี้วัด รอบที่ 1 ปี 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฯ 18 มี.ค.58  
 
  นางกัลยา วิทยาภรณ ์ เกษตรอำเภอบางไทร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฯ แจกเห็ดนางฟ้าภูฏานแก่เกษตกรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 17 มี.ค.58  
 
  ประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชุมชนพันธุ์ข้าวไทยณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 12 มี.ค.58  
 
  นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานอบรมและแจกปัจจัยการผลิตแก่เกษตกรกร ณ หอประชุมอำเภอบางไทร 11 มี.ค.58  
 
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอบรม/ฝึกปฏิบัติ หลักสูตร การผลิตปุ๋ยหมัก ณ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 6 มี.ค.58  
 
  นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอบางไทร ประชุม DM เจ้าหน้าที่ชี้แจง และติดตามงาน โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 3 มี.ค.58  
 
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอบรม/ฝึกปฏิบัติ หลักสูตร การผลิตปุ๋ยหมัก ณ หมู่ 4 ต.แคออก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 26 ก.พ.58  
 
  นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอบางไทร และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรฯ อบรม/ฝึกปฏิบัติ หลักสูตร การผลิตปุ๋ยหมัก ณ หมุ่ 10 ต.บางไทร 25 ก.พ.58  
 
  นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอบางไทร และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรฯ ร่วมให้บริการประชาชน อำเภอยิ้ม..ณ วัดอนุกุญชราราม
ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13 ก.พ.58
 
 
  นายขวัญชัย เทิดทูนการค้า นายอำเภอบางไทร นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรฯ ร่วมแจกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ตามโครงการปลูกพืชหลังนา
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 13 ก.พ.58
 
 
  นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอ และ เจ้าหน้าที่ร่วมแจกเมล็ดพันธุ์ผัก-ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย เข้าสู่ระบบมาตรฐาน ณ สนง.กษอ.บางไทร 13 ก.พ.58  
 
  นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอบางไทร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรตอนกิ่งมะนาว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 12 ก.พ.58  
 
  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภออบรมการเพาะถั่วงอกเพื่อบริโภคในครัวเรือน ณ หมู่ 5 ต.บ้านม้า อ.บางไทร 11 ก.พ.58  
 
  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ไผ่พระ อ.บางไทร 26 ม.ค.58  
 
   นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอบางไทร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เกษตร อบรมอาสาสมัครเกษตรกร ณ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร 26 ม.ค.58  
 
  การเรียนรู้ตามประเด็นของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 25 ม.ค.2558  
 
  เจ้าหน้าที่ สนง.กษจ. พระนครศรีอยุธยา นิเทศงานเจ้าหน้าที่ สนง.กษอ.บางไทร 20 ม.ค.58  
 
  นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอบางไทร ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำวันจันทร์ 19 ม.ค.58  
 
  นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอบางไทร และเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านการลดต้นทุนข้าวกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าว 16 ม.ค.58  
 
   นายขวัญชัย เทิดทูนการค้า นายอำเภอบางไทร และ นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอบางไทร และเจ้าหน้าที่ร่วมกันแจกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวแก่เกษตรกร 12 ม.ค.58  
 
  นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอบางไทรประชุม DM เจ้าหน้าที่ฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฯ 8 ม.ค.58  
 
  การเรียนรู้ตามประเด็นของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 23 ธ.ค.2557  
 
  เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ พร้อมสาธิตการทำฮอร์โมนไข่  
 
  เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินลงตรวจแปลงนาของเกษตรกรของอำเภอบางไทร 9 ธ.ค.57  
 
  นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอบางไทร ประชุม DM เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อติดตามงานติดตามโครงการต่างๆ 8 ธ.ค.57  
 
  นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอบางไทร ร่วมงานคัดเลือกผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ย มจ.พระนครศรีอยุธยา ณ วัดหน้าต่างนอก 3 ธ.ค.57  
 
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตร ประชุมคณะกรรมการศูนย์ และสาธิตการทำฮอร์โม่นไข่ ณ เทศบาลตำบลราชคราม 1 ธ.ค.57  
 
  อบรมอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านสู่ Smart Farmer ต้นแบบ 26 พ.ย.57  
 
  นายขวัญชัย เทิดทูนการค้า นายอำเภอบางไทร ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ณ หอประชุมอำเภอบางไทร 25 พ.ย.57  
 
  ท่านรองไพรัช หวังดี และท่านเกษตรจังหวัดฯ มาร่วมเป็นเกียรติมหกรรมตรวจดิน "ปุ๋ยสั่งตัด"ณ วัดลวงพ่อน้อย ต.บ้านแป้ง 14 ต.ค.57  
 
  กลุ่มยุวเกษตรกร ต.ช้างใหญ่ ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 8 ก.ย.57  
 
  อบรมเกษตรกรศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร ครั้งที่ 1,2,3 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ช้างใหญ่ 20,,22,26 ส.ค.57  
 
  ให้บริการประชาชน เรื่องค่าเช่า นาเพื่อเกษตรกรรม (นาข้าว) 22 , 27 ส.ค.57  
 
  ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการปรับลดราคาปุ๋ยเคมีและป้องกันกำจัดศัตรูพืช ณ หอประชุมอำเภอบางไทร 26 ส.ค.57  
 
  อบรมเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรตำบลช้างน้อย ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลช้างน้อย 8 ส.ค.57  
 
  อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านกิจกรรม ลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้แก่ชาวนา ณ หอประชุมอำเภอบางไทร 7 ส.ค.57  
 
  เจ้าหน้าที่จาก สนง.กษจ.ปทุมธานี ประสานกับเจ้าหน้าที่ สนง.กษอ.เรื่อง เครือข่ายใยแมงมุมในการสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวจากแปลงพยากรณ์  
      ณ สำนักงานเกษตร อ.บางไทร 6 ส.ค.57  
 
  เจ้าหน้าที่จังหวัดฯ ติดตามงานโครงการ แนะนำการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ ณ สำนักงานเกษตร อ.บางไทร 6 ส.ค.57  
 
  ประชุมเจ้าหน้าที่ DM ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานเกษตร อ.บางไทร 5 ส.ค.57  
 
  เกษตรอำเภอบางไทร มอบต้นไม้ ให้นายประมาณ สว่างญาติ เพื่อนำไปปลูกตามโครงการเนื่องโอกาสสมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระชนมมายุครบ 60 พรรษา 7ส.ค.57  
 
  ปล่อยแตนเบียนบราคอนเพื่อกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวณ ต.ช้างน้อย อ.บางไทร 22 ก.ค.57  
 
  เจ้าหน้าที่จังหวัดฯ ตรวจศูนย์ฯ บริหารศัตรูพืชชุมชน ต.แคออก ณ ศูนย์ฯ บริการศัตรูพืช ต.แคออก 17 ก.ค.57  
 
  ปลูกต้นไม้ เนื่องโอกาสสมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระชนมมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ อำเภอบางไทร 20 มิ.ย.57  
 
  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2557/58 ณ อำเภอบางไทร 1- 30 มิ.ย.57  
 
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสู่ความเป็นเกษตรปราดเปรื่อง Smart Farmer ปี 2557 ครั้งที่ 1,2  
 
  อบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาผลผลิตเกษตรได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยกลุ่มแม่น้ำจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1 26 พ.ค.57  
 
  ประกวด "ต้นไม้ใหญ่หายากอายุยืน" ต้นโพธิ์ หรือ "โซ่ลามไทรได้รับรางวัลรองอันดับ 2 จากผูว่าราชการจังหวัดฯ ณ วัดบางไทร หมู่ 7 ต.บางไทร25 พ.ค.57  
 
  เจ้าหน้าที่อารักขาพืชจังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่อำเภอ ปล่อยแตนเบียนบราคอนเพื่อกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวณ หมู่ 4 ต.โคกช้าง23 พ.ค.57  
 
  เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ประชุมชี้แจงเรื่องการก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรทำนาบางไทร ณ หมู่8 ศาลาเอนกประสงค์ 23 พ.ค.57  
 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เกษตรจังหวัดฯ และคณะกรมการตัดสินต้นไม้ใหญ่ หายาก อายุยืน ณ หมู่ที่ 7 วัดบางไทร 20-21 พ.ค.57  
      เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ชาวบ้านปรับภูมิทัศน์ต้นไม้ใหญ่หายาก อายุยืน ณ หมู่ที่ 7 วัดบางไทร 19 พ.ค.57  
 
  แจ้งแผนการออกใบรับรองทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2556/57 รอบที่ 1 รายละเอียด>>  
 
  แจ้งแผนการออกใบรับรองทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2556/57 รอบที่ 1 รายละเอียด>>  
 
  เกษตรกรสนใจเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อราเมตาไรเซียม รายละเอียด>>  
 
  แจ้งความเสียหายอุทกภัย ปี 2556 หมดเขตรับแจ้งความเสียหาย ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร  
 
  เกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนำข้าวปี 2556/57 รอบ1 ยื่นความจำนงได้สำนักงานเกษตรอำเภอหรือเจ้าหน้าที่นัดหมาย ตามวันและเวลาราชการ รายละเอียด >>  
 
  คณะกรรมการฯ เข้าร่วมตรวจประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันธุ์ข้าวไทยช้างใหญ่โดยเกษตรอำเภอพร้อมเจ้าหน้าที่และสมาชิกให้การต้อนรับณ ต.ช้างใหญ่ 29 เม.ย.57  
 
  พาเกษตรกรดูงาน จำนวน 50 ราย ณ ที่ศูนย์เพาะเนื้อเยื้อ จ.สุพรรณบุรี 29 เม.ย.57  
 
  อบรมเกษตรกรโครงการสู่ มาตรฐาน(พืชผัก) ในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยและ GAP 2 กลุ่ม ต.บางไทร ต.แคออก 17,18,24,25 เม.ย.57  
 
  เกษตรอำเภอบางไทร ประชุม DM เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 3 เม.ย .57  
 
  ประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันธุ์ข้าวช้างใหญ่ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ณ ที่ทำการกลุ่มฯ 1 เม.ย.57  
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดประจำอำเภอบางไทรณ ห้องประชุมอำเภอ ชั้น 2 28 มี.ค. 57  
 
นางกัลยา วิทยาภรณ์ น.ส.ทิวา บุบผาประเสริฐ และสมาชิกกลุ่มฯ จัดเวทีเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ24 มี.ค. 57  
 
  นางกัลยา วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอบางไทร ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำวันจันทร์ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 24 มี.ค. 57  
 
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรายแปลงเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับจำนำ ปี 2556/57 18 มี.ค. 57  
 
  เกษตรจังหวัดฯและคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1ปี 2557 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ 18 มี.ค. 57  
 
  เกษตรอำเภอร่วมงานเปิดกองทุนช่วยเหลือชาวนาและจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2555/56 ค้างจ่าย 507 ราย ณ ธกส.สาขา บางไทร 11 มี.ค. 57  
 
  ประชุมประจำเดือนและมอบประกาศนียบัตรยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 ณ หอประชุมอำเภอ 4 มี.ค. 57  
 
  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรร่วมงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ช้างใหญ่ 3 มี.ค. 57  
 
  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโกดังและไซโล ณ ช้างใหญ่ 28 ก.พ. 57  
 
  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรถ่ายทอดความรู้วิชาการ ครั้งที่ 4 ณ หมู่ 4 ต.แคออก 24 ก.พ.57  
 
  คุณวิไลวรรณ  ลายถมย าแจกสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 21 ก.พ.57  
 
  เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.จ.ติดตามงานตัวชี้วัด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ 19 ก.พ.57  
 
  จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ "การผลิตขยายแตนเบียนบราคอน"ณ หมู่ 4 ต.แคออก 11 ก.พ.57  
 
  ตรวจเยี่ยมผลงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนช้างน้อย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 13 ม.ค.57  
 
  เจ้าหน้าที่ สนง.จังหวัดฯ เข้าร่วมประชุมกับ เจ้าหน้าที่สนง.อำเภอฯ DM ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ 7 ม.ค.57  
 
  เกษตรกรเซ็น กษ 04 ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2556 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ 27 ธ.ค.56  
 
  ตรวจสอบผลงานเกษตรกรและสถาบันดีเด่นแห่งชาติปี 2557 ณ ตำบลช้างใหญ่ 23 ธ.ค.56  
 
  เจ้าหน้าที่ สนง.จังหวัดฯ เข้าร่วมประชุมกับ เจ้าหน้าที่ สนง.อำเภอฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ 3 ธ.ค.56  
 
  เจ้าหน้าที่ สนง.จังหวัดฯ นิเทศงาน เจ้าหน้าที่ สนง. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ 26 พ.ย.56  
 
  ทำนาโดยวิธีโยนกล้า ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร 25 พ.ย.56  
 
  รับตู้เขี่เชื้อบิวเวอร์เรีย 5 ชุด โครงการ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำสาขา 5 พ.ย.56  
 
  ประชุม DM ณ สนง.กษอ.บางไทร 9 ต.ค.56  
 
  ชี้แจงโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2556/57 ณ หอประชุมอำเภอบางไทร 12 ต.ค.56  
 
  รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ แจกถุงยังชีพณ หลวงพ่อวัดน้อย 8 ต.ค.56  
 
  เกษตรจังหวัดฯ มอบใบประกาศเกียรติคุณคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2556  30 ก.ย.56  
 
  เจ้าหน้าที่จากกรมฯ ตรวจงาน เจ้าหน้าที่อำเภอ ณ สนง.กษอ.บางไทร 27 ก.ย.56  
 
  ชี้แจงเกษตรกรได้รับผลกระทบน้ำเค็ม เกษตรกร ต.สนามชัย ณ ศาลา สนง.กษอ.บางไทร 26 ก.ย.56  
 
  เลี้ยงเกษียณอายุราชการ นายจินดา สุขะเกตุ นวส.ชำนาญการ ณ บางไทรการ์เด้นท์ 25 ก.ย.56  
 
  เวทีเสวนาโครงการแผ่นดินของพ่อณ ศูนย์ข้าวชุมชนช้างใหญ ่9 ก.ค. 56  
 
  จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน ปี 2556 ณ หอประชุมอำเภอ 1 ก.ค. 56  
 
  ประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนการเกษตร ปี 56 ระดับพนักงานแจงนับ ณ อำเภอบางไทร 24 - 28 เม.ย. 56  
 
  เกษตรอำเภอ,เจ้าหน้าที่ร่วมสาธิตวิธีทำเชื้อบิวเวอร์เรีย ณ นิคมทหารผ่านศึกฯ 27 มี.ค.56  
 
  เกษตรอำเภอ,เจ้าหน้าที่ร่วมสาธิตวิธีทำปุ๋ยอินทรีย์ (โบกาฉิ) ณ นิคมทหารผ่านศึกฯ 19 มี.ค. 56  
 
  เจ้าหน้าที่จังหวัดฯ ตรวจผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ปี 2556 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 15 มี.ค. 56  
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ประจำอำเภอบางไทรณ ชั้น 2 อำเภอบางไทร 27 ก.พ.56  
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดประจำอำเภอบางไทร ณ ชั้น 2 อำเภอบางไทร 27 ก.พ.56  
 
  เก็บเกี่ยวข้าวพันธุ์ กข31แปลงขยายพันธุ์ข้าวพระราชทานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯพื้นที่เพาะปลูก ต.บ้านแป้ง 26 ก.พ. 56  
 
  ประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 339 ราย อ.บางไทร, อบางปะอิน,อ.ลาดบัวหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอบางไทร 12 ก.พ. 56  
 
  เกษตรอำเภอ,เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ,ผู้ประสานงานจังหวัดร่วมประชุม DM ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ7 ม.ค.56  
 
  เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงาน อวยพรปีใหม่ท่าน ส.ส.วิทยา บุรณศิริ ,เกษตรจังหวัด,หัวหน้าฝ่าย , นายอำเภอ,ปลัดอาวุโสฯ3 ม.ค. 56  
 
  นายแหล่ม วิไลเลิศ เกษตรกร ต.สนามชัย มอบเก้าอี้ให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอ25 ธ.ค. 55  
 
  เปิดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ นิคมทหารผ่านศึกฯ 12 ธ.ค.55  
 
  อบรมเชื้อบิวเวอร์เรีย,ปุ๋ยหมัก ให้กับเกษตรกรต.บ้านเกาะ,แคออก,ไผ่พระ ณ ศูนย์กำจัดศัตรูพืชชุมชน หมู่ 6 ต.บ้านเกาะ 19 พ.ย. 55  
 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานแจกสมุดทะเบียนเกษตรกรณ หอประชุมอำเภอ 22 ต.ค. 55  
 
  เกษตรอำเภอ,เจ้าหน้าที่ร่วมกับหัวหน้านิคมฯทหารผ่านศึก แจกกิ่งพันธุ์เมล็ดพันธุ์ผัก โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ ทหารผ่านศึกฯ 26 ก.ย. 55  
 
  อบรมผลิตเชื้อบิวเวอร์เรียโครงการสินค้าปลอดภัยGAP ณ วัดโสภณฯ ต.ไผ่พระ 21 ก.ย. 55  
 
  เกษตรตำบลร่วมกับอาสาสมัครเกษตรกรตรวจ GPS แปลงนาข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 55/56 รอบ 16 -18 ก.ย.55  
 
  เจ้าหน้าที่ สนง.กษจ. ตรวจผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี 2555 เจ้าหน้าที่ สนง.กษอ. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ 5 ก.ย.55  
 
  เกษตรอำเภอชี้แจงการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 55/56 รอบ 1 ณ ฌาปณกิจอำเภอ 31 ส.ค.55  
 
  เกษตรอำเภอ,เจ้าหน้าที่จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวผู้ประสบศัตรูพืชระบาด ปี 54 ณ นิคมทหารผ่านศึกฯ 30 ส.ค.55  
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดประจำ อ.บางไทรครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 26 ก.ค.55  
 
  เกตรจังหวัดฯ ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวฯ ม.2 ต.ช้างใหญ 25 ก.ค.55  
 
  ศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จ.อ่างทอง 22 มิ.ย.55  
 
  รัฐมนตรีสาธารณสุข ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน รุ่นที่ 2 14 มิ.ย. 55  
 
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2555    29 พ.ค.55  
 
  เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ร่วมกันปรับปรุงสำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 22-24 พ.ค.55  
 
  เจ้าหน้าที่คณะกรรมการจังหวัดฯ ตรวจงานส่งประกวดระดับจังหวัด เกษตรอำเภอดีเด่น , ศูนย์บริการฯ ต.บ้านม้า , วิสาหกิจชุมชนช้างน้อย 10 พ.ค.55  
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดประจำอำเภอบางไทร ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมอำเภอ ชั้น 2   24 พ.ค.55  
 
  สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทรและ บ.ฟุกเทียน กรุ๊ป จก.ร่วมกันจัดงานสัมมนาวิธีนำเงินขึ้นมาจากพระแม่ธรณีในการเพิ่มผลผลิตข้าว ณ หลวงพ่อวัดน้อย ต.บ้านแป้ง 26 เม.ย.55  
 
  เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวนายอำเภอบางไทร วันที่ 17 เม.ย.55     
 
  เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ร่วมสรงน้ำพระและศาลฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร วันที่ 10 เม.ย.55    
 
  เจ้าหน้าที่จังหวัดฯ ตรวจประเมินตัวชี้วัดสำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มี.ค.55     
 
  เจ้าหน้าที่ตำบลประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว)ปี 2554/55 รอบที่ 2   5 - 21 มี.ค.55    
 
  เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกษตรอำเภอบางไทร เจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมแปลงนาข้าวเกษตรกร    
 
  ที่ได้รับความเสียหายจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ณ ต.บ้านม้า 14 มี.ค.55    
 
  
 
       
         
   
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com