" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
     
 
แมลงดี-แมลงร้าย
 
            โดยปกติในนาข้าวจะมีศัตรูธรรมชาติจำพวกแมลง  แมงมุม  และโรคแมลงต่าง ๆ จำนวนมากคอยทำลายแมลงศัตรูข้าว
 แมลงศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์เหล่านี้คอยควบคุมจำนวนแมลงศัตรูข้าว ให้อยู่ในสมดุลย์ทีจะไม่ทำลายข้าวให้เสียให้เสียหาย
โดยเฉพาะในนาข้าวที่ไม่มีการการใช้สารเคมีฆ่า แมลงจะทำให้แมลงศัตรูธรรมชาติมีชีวิตและเจริญพันธุ์ต่อไปได้  ถ้าปราศจากแมลงศัตรูพืชเหล่านี้  แมลงศัตรูข้าวจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำความเสียหายให้แก่ข้าวในนาได้อย่างมาก       แมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติมีจำนวนมากมายหลายชนิด  เกษตรกรจึงควรทำความรู้จักว่า  อะไรคือ  แมลงศัตรูข้าว  อะไรคือ  แมลงศัตรูธรรมชาติทีควรอนุรักษ์ให้มีอยู่ในนาข้าว  ในที่นี้ได้หยิบ ยกมานำเสนอเพียงบางส่วน  แต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งแมลง ดี แมลงร้าย ในนาข้าวนั้น   มีอีกมากหลายชนิด
 
             
 

ด้วงก้นกระดก
พบทั่วไปในนาข้าว มีความว่องไว ไต่ตามต้นข้าว
กินตัวอ่อน และตัวเต็มวัยของ
เพลี้ยกระโดด

แมงมุมเขี้ยวยาว
สร้างใยตามใบข้าวดักล่าเหยื่อ
ในเวลากลางวันและ
กลางคืน กินเพลี้ยกระโดด
เพลี้ยจั๊กจั่น และ
หนอนแมลงวันข้าว

ตั้กแตนหนวดยาว
อยู่ตามใบและรวงข้าว
กินเพลี้ยกระโดด
เพลี้ยจั๊กจั่น และไข่
ของผีเสื้อหนอนกอข้าว

แมงมุมสุนัขป่า
ตอนกลางวันอยู่ตามโคนต้นข้าว
และบนผิวน้ำ
ตอนกลางคืนอยู่บนใบข้าว
ล่าเหยื่อได้ว่องไว
กินเพลี้ยกระโดด เพลี้ยจั๊กจั่น
ผีเสื้อหนอนกอข้าว
หนอนห่อใบข้าว
และหนอนแมลงวันข้าว

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
 
 
     
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
     
   
     
           
               
 
 วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"