" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
     
 
ประวัติสำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
 
     
 

          สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมมีสำนักงานปฏิบัติราชการอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอบางไทร ตำบลบางไทรต่อมาในปี2526 กรมส่งเสริมให้ดำเนินการจัดหาพื้นที่ในการสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นของตนเอง โดยจัดหาได้พื้นที่สาธารณะชื่อบ้านบางไทร หมู่ 4 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 3 งาน 59 ตารางวา โดยกรมส่งเสริมขอถอนสภาพพื้นที่สาธารณะเป็นที่ราชพัสดุ อยู่ในความปกครองของกรมส่งเสริมการเกษตร จากกรมธนารักษ์ และได้ดำเนินการก่อสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2527โดยมีสิ่งก่อสร้าง ดังนี้
1. อาคารสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 1 หลัง
2. โกดังเก็บพัสดุ จำนวน 1 หลัง
3. บ้านพักเรือนแถว จำนวน 3 ยูนิต 1 หลัง
4. บ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 หลัง
โดยใช้เป็นสำนักงานเกษตรอำเภอในการปฏิบัติราชการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2527 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

 
    
แผนที่อำเภอบางไทร
  
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"