" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
             
             
   
   
             
             
             
   
เทคนิคการใช้เชื้อบิวเวอร์เรียกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล    
   
เทคนิคแก้ปัญหาราดำก้อนเชื้อเห็ด      
   
เทคนิคการทำสารป้องกันจากเชื้อราในนาข้าว      
   
ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ      
   
สูตรทำก้อนเชื้อให้ได้เห็ดภูฏานรสชาติดี      
   
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ      
   
เทคนิคทำน้ำหมักกะปิบำรุงข้าว      
   
วิธีเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงน้ำท่วม      
   
สูตรอาหารสัตว์จากต้นกล้วยลดต้นทุน      
   
เทคนิคการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ      
   
เทคนิคทำปุ๋ยน้ำมูลสัตว์หลังน้ำลด      
   
สมุนไพรไล่เพลี้ยกระโดดในนาข้าว      
   
       
             
             
     
 
     
     
 
     
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"