" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
             
             
 
ข้อมูลการผลิตข้าว
 
             
             
 
ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2560/61 ณ 5 มิถุนายน 2560
ข้อมูลพื้นที่การปลูกข้าว 2560/61
  เตรียมพื้นที่สำหรับการระบายน้ำเป็นทุ่งรับน้ำ  ณ  5 มิถุนายน 2560
ข้อมูลพื้นที่ยืนต้นข้าวนาปรัง 13มีนาคม 2560
ข้อมูลพื้นที่ยืนต้นข้าวนาปรัง 9 มีนาคม 2560
ข้อมูลพื้นที่ยืนต้นข้าวนาปรัง 2 มีนาคม 2560
ข้อมูลพื้นที่ยืนต้นข้าวนาปรัง 23 กุมภาพันธ์ 60
ข้อมูลพื้นที่ยืนต้นข้าวนาปรัง 23 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อมูลพื้นที่ยืนต้นข้าวนาปรัง 16 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อมูลพื้นที่ยืนต้นข้าวนาปรัง 9 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อมูลพื้นที่ยืนต้นข้าวนาปรัง 2 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อมูลพื้นที่ยืนต้นข้าวนาปรัง 30 มกราคม 2560
ข้อมูลพื้นที่ยืนต้นข้าวนาปรัง 26 มกราคม 2560
ยืนต้นข้าว 22 ธันวาคม 2559
ข้อมูลพื้นที่ยืนต้นข้าวนาปรัง 1 ธันวาคม 2559
ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี2559-60 8 มิ.ย.2559
ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี2559-60 1 มิ.ย. 2559
ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี 2559-60 25 พ.ค. 2559
 
             
             
             
 
 
             
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"